Penzion PODSKALÍ - dovolená v Adršpachu

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU PODSKALÍ

1) Po příjezdu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem).

2) Ubytování od 14:00 do 20:00 hodin. V jiné hodiny je možné po dohodě.

3) Cenu za ubytování platí host při příjezdu dle platného ceníku.

4) Ve všech prostorách penzionu (na všech pokojích, chodbách, v jídelně a terase, /mimo vyhrazená místa/) platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu bez jakékoliv náhrady či kompenzace. Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele. Prostor vyhrazený pro kuřáky je zahrada a pergoly kde jsou popelníky.

5) Není dovoleno přemisťování zařízení na pokojích (nábytek, postele..) věšení ramínek s oblečením na garnýže oken. Jakékoliv zásahy do elektrické sítě je přísně zakázáno! Z důvodu častého poničení nábytku způsobené jeho přemisťováním je nedovolený přesun nábytku pokutován částkou 1.000,-Kč

6) Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů apod.), dále osobní počítače, nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

7) Návštěvy jsou povoleny pouze v prostorách jídelny, na terase a zahradě.

8) Snídaně se podávají od 8:00 do 9:00 hodin, večeře v 18:00, není-li předem domluveno jinak. Jídelna je otevřena pouze pro ubytované hosty od 08:00 do 09:30 a v případě zájmu ubyovaných hostů od 17:00 do 20:00hod.

9) Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v penzionu i jeho okolí /používat domácí obuv/ a chovat se šetrně k zařízení. V případě znečištění pokoje nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztížený úklid.

10) Děti není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu, rodiče nebo dohlížející osoba nese plnou odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem. Venkovní zařízení: hřiště, houpačky, kolotoč, trampolína a především bazén a další zařízení je na vlastní nebezpečí. Za nezletilou osobu nese plnou odpovědnost rodič nebo zákonný zástupce.

11) Provozovatel penzionu neručí za věci vnesené hostem do penzionu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).

12) V době od 22:00 do 6:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid, i v denní době je samozřejmostí ohleduplné chování k ostatním hostům.

13) Při odchodu z pokoje host uzavře okna (především ta střešní!), vodovodní kohoutky a zhasne světla. Nedodržení může poskytovatel ubytování postihnout pokutou 1.000,- Kč

14) Penzion neposkytuje službu denního úklidu pokoje či denní výměny ručníků.

15) Odpadky z pokoje (zejména pak použité dětské pleny či jiný biologický odpad), prosím vyhazujte do popelnice u penzionu, případně se prosím domluvte s personálem. Odpad (lahve, PETky, krabice....) nepocházející od nás, prosím třiďte do určených kontejnerů umístěných před penzionem.

16) Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit a uhradit. Za pronajatý pokoj ručí ubytovaná osoba v plné výši od doby převzetí klíčů od pokoje až po konec doby ubytování a odjezdu. V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.

17) Při ukončení pobytu se pokoj předá pověřené osobě do 10:00hod., není - li předem domluveno jinak, a odevzdá klíč - při ztrátě klíče bude požadována náhrada škody (výměna vložky s odpovídajícím počtem klíčů). V případě, že host ve stanovenou dobu pokoj nepředá, bude účtován poplatek 200,- / každá započatá hodina.

18) Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od dohody o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Host přijetím ubytování souhlasí s dodržováním tohoto Ubytovacího řádu se všemi jeho podmínkami a sankcemi.

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout